shadow

Villkor och riktlinjer

caret-down caret-up caret-left caret-right
Vem kan ansöka?

Alla företag inom Stensta- och Domarbokoncernerna kan genom VD ansöka om ersättning ur Stiftelsen.  Detta innebär bland annat alla företag inom BADIA gruppen, Centro Kakel och Klinker AB, Domarbo Skog AB, Fjäråskupan AB, GPB Golvproffsbutiken AB och Osby Glas AB. 

Tryggandelagen och Stiftelsens stadgar anger

Stiftelsen kan ge ersättning för sådana aktiviteter för personalens välfärd som arbetsgivaren inte kan anses skyldig att utge enligt lag, kollektivavtal eller anställningsavtal. 

 

KB80 prioriterar

KB80 prioriterar:

- Aktiviteter som stärker medarbetarnas yrkesmässiga kompetens genom utbildning.

- Aktiviteter som ökar trivseln inom bolagen.

- Friskvård. 

- Övrigt. Stiftelsen stödjer även aktivieter som ryms inom Tryggandelagens område men som ligger utanför kategorierna Utbildning, Trivsel och Friskvård. 

Villkor och riktlinjer för anslag

Principen är att stiftelsen enbart beviljar ersättning för redan genomförda aktiviteter. Varje ansökan behandlas för sig och KB80 avgör per ansökan vilket belopp som ersätts.  Något specifikt maxbelopp finns inte fastlagt. Företagen som söker ersättning ur KB80 ska visa gott omdöme och ha fokus på att alltid finna prisvärda alternativ vid val av utbildning, resor, boende, lokaler, mat och dryck mm. Stiftelsen förutsätter en sparsam konsumtion av alkohol. Ersättning kan sökas upp till två år efter aktiviteten är genomförd. Stiftelsen behandlar inte ansökningar understigande 3000 kronor exklusive moms.

Utbildning

Utbildning kan avse enskild individ, grupp eller omfatta hela företaget. Utbildningen måste vara generell, allmänt gångbar och därmed inte företagsspecifik. Enligt både Tryggandelagen och Stiftelsens stadgar får ersättning inte ges för sådan utbildning som arbetsgivaren är skyldig att ge till arbetstagaren enligt lag, kollektivavtal eller anställningsavtal.

KB80 stöder exempelvis följande former av utbildning:

- Utbildning inom ledarskap, marknadsföring, försäljning, ekonomi, finansiell analys, produktion, logistik, kommunikation, affärs- och verksamhetssystem, IT, HR och CSR.

- Teambuilding aktiviteter

- Ledarskapsstödjande aktiviteter

- Föreläsningar och seminarier om affärsmannaskap

- Deltagande i affärsnätverk

- Studiebesök

KB80 ersätter kostnader såsom kursavgifter, kurslitteratur, resekostnader, hotell och mat i samband med utbildningens genomförande.

Exempel som beviljats

Resa, hotell, mat och dryck, resa i ekonomiklass vid studiebesök.

Exempel som inte beviljats

Besök på branschmässor.

Interna konferenser.

Anmälningsavgifter.

Ersättning för alkohol vid studiebesök/studieresa.

Utbildning i samband med införande av företagsspecifika IT-lösningar exempelvis personallönesystem, anpassade verksamhets-, lås- och larmsystem.

Körkortsutbildning för nyanställd som saknar obligatoriska förkunskaper för den tjänst personen rekryterats till initialt, resande säljare med krav på körkort.

Truckförarutbildning, limutbildning och utbildning för fackligt skyddsombud då arbetsgivaren är enligt lag skyldigt att tillhandahålla denna typ av utbildningar till personalen.

Trivsel

Med trivselbefrämjande aktiviteter menas sådana som uppmuntrar till ökad kunskap om företaget och som stimulerar medarbetarnas laganda, samarbete och arbetsglädje. KB80 beviljar anslag till aktiviteter där alla anställda inom företaget eller den specifika medarbetargruppen, exempelvis säljare, är inbjudna. Även tidigare anställda och efterlevande till arbetstagare kan omfattas. Normalt beaktas två trivselaktiviteter per år och företag.

Exempel som beviljats

Julfest och sommarfest för personalen.

Jubileum, lanseringar och prisutdelningar med kunder och personal.

Julgåvor till personalen till ett ringa värde, för närvarande 450 kr. inklusive moms.

Friskvård

Stiftelsens policy för friskvård är att ge ersättning för sådana motions- och friskvårdsaktiviteter som är skattefria och inte utgår på grund av kollektivavtal. Avgränsningar finns, till exempel att rehabilitering och obligatoriska läkarundersökningar inte ingår samt att endast ett årligt maxbelopp om 5000 kr per medarbetare ersätts vilket baseras på Skatteverkets bestämmelser kring ej skattepliktiga förmåner och följer dessa . Dock utgår ersättning helt enligt av varje bolag tillämpade riktlinjer för friskvård, vilket kan understiga detta belopp.

Stiftelsen kan bl.a ge ersättning för:

- Olika typer av sporter t. ex basket, badminton, fotboll, hockey, bandy, simning, yoga, tennis, gymkort, orientering, bowling, olika typer av kampsporter, motionsdans, anmälningsavgifter till lagtävlingar mm. Även enklare slag av massagebehandlingar utförd av naprapat eller kiropraktor ingår.

- Rehabilitering och förebyggande behandling under förutsättning att medarbetaren inte är sjukskriven.

- Allmän hälsokontroll hos privat finansierad vårdgivare.

I särskilda fall kan även andra friskvårdskostnader ersättas.

För närmare vägledning se Skatteverkets hemsida.

Stiftelsen ger inte ersättning för:

Golf, ridning, jakt, segling, personlig tränare, utförsåkning, personliga startavgifter för tävlingar m.m.

För närmare vägledning se Skatteverkets hemsida.

För ansökan om ersättning för friskvård finns en särskild rutin, se under fliken Praktisk instruktion.

Exempel som beviljats

Stiftelsen har de senaste tre åren ersatt bolagen för bl. a. gymkort, yoga, simning, bowling, orientering, hockey, tennis och badminton.

Exempel som inte beviljats

Personlig tränare, individuella sportaktiviteter såsom golf, jakt, segling, ridning, tennis, personliga startavgifter till tävlingar och utförsåkning.

Övrigt

Under denna kategori återfinns alla ansökningar som ryms inom Tryggandelagens område men ligger utanför kategorierna Utbildning, Trivsel och Friskvård. Ansökningarna kräver oftast ett individuellt ställningstagande i stiftelsens styrelse.

Stiftelsen har under de senaste åren  ersatt bolagen för bl. a. hjärtstartare, mer avancerade naprapat- och kiropraktorbehandlingar, förebyggande psykologstöd och rehabilitering.