shadow

Ansökan

Här finner du som VD all information som du behöver för att ansöka om ersättning ur Stiftelsen. Det är viktigt att du läser igenom Hur ansökan görs och Villkor och riktlinjer innan du ansöker om ersättning. Läs även igenom Praktiska instruktion innan du börjar fylla i en ansökan. Här finner du instruktioner för när du kan ansöka, belopp du kan ansöka för, information om vad ansökan ska bestå av samt tips och råd om hur ersättningar redovisas.

Vem kan söka?

Alla företag inom Stensta- och Domarbokoncernerna kan genom respektive VD ansöka om ersättning ur Stiftelsen.  Det innebär bland annat alla företag inom BADIA gruppen, Centro Kakel och Klinker AB, Domarbo Skog AB, Fjäråskupan AB, GPB Golvproffsbutiken AB och Osby Glas AB.

Närstående stiftelser omfattas i huvudsak inte.