shadow

Praktisk instruktion

Denna sida innehåller praktisk information om när du kan ansöka, vilket belopp du ansöker för samt tips på hur du redovisar utlägg. Förutom detta ges ett exempel på kontering.

Instruktioner för ansökan

Du som VD ansöker om ersättning ur Stiftelsen för den kostnad ditt företag haft för utbildnings-, trivsel- eller friskvårdsaktiviteter. Ansökan kan endast göras efter det att aktiviteten är genomförd och betald. Ditt företag ansöker om utbetalning av nettobelopp från Stiftelsen till ditt företag. Observera att lägsta belopp för ansökan är 3000 kr. Belopp under 3000 kr slås ihop så att ansökan överstiger 3000 kr inom respektive kategori utbildning, trivsel och friskvård.

Ansökan ska bestå av följande

Projekt: projekttitel, startdatum, slutdatum och en kort beskrivning med antal deltagare, syfte och mål, leverantörer, bankgiro och utvärdering och synpunkter.

Sökande: organisationsnamn, organisationsnummer, kontaktperson, adress, postnummer och ort, e-postadresss och telefonnummer.

Ämneskategori: d.v.s. utbildnings-, trivsel- eller friskvårdsaktivitet.

Bilagor: kopia kontering, VD attest och övrigt underlag t ex kvitton, fakturor, deltagarlistor, agenda, offerter och utbildningsplan m.m.

Kostnader: totala summan i SEK som du önskar erhålla ur Stiftelsen.

Särskilda instruktioner för ansökan om friskvård

Ansökan om ersättning för friskvård görs en gång per år för samtliga utbetalda friskvårdsersättningar till personalen, det vill säga en ansökan för samtliga anställda som fått utbetald ersättning. Ansökan kompletteras med uppgifter och kvittounderlag för respektive anställd. Beakta även beloppsbegränsningen, för närvarande 8 500 kr per anställd.

Redovisningsinstruktion för dig som bokför

Här följer en kort praktiskt instruktion med tips för dig som bokför och redovisar utlägg som ersätts av Stiftelsen. Du får även ett förslag på hur konteringen kan göras.

Fakturan för den genomförda aktiviteten ska prövas för avdragsrätt och hanteras som en normal kostnad i ditt företag d.v.s. momsen dras av och kostnaden bokförs på respektive kostnadskonto. Det utbetalda beloppet bokförs på t ex konto 3049 ej momspliktig omsättning d.v.s. bruttoredovisas både som intäkt och kostnad i ditt företag. Den erhållna utbetalda ersättningen d.v.s. det momsfria beloppet redovisas i punkt 42 ”övrig försäljning” i momsredovisningen.

Generellt så gäller att företaget ansöker om utbetalning av nettobelopp från Stiftelsen. Dock så ska utlägg som ersätts av stiftelsen belasta det ansökande företaget kostnadsneutralt d.v.s. företaget får även ersättning från Stiftelsen för den del av momsen som inte är avdragsgill p.g.a. representationsregler mm.

Förslag på kontering

Nedan visas ett exempel på hur konteringen kan göras. Bifoga gärna en kopia av företagets kontering i din ansökan till Stiftelsen.

Skärmavbild 2015-11-13 kl. 13.50.07