shadow

Kjell Beijer

Stiftelsen – en hyllning till Kjell Beijer

Anders Wall och Kjell Beijer möttes för första gången i början på 1940-talet då Anders, 11 år var på besök hos sin morbror som arbetade som inspektor och förvaltade Kjell och Märta Beijers gård, Säby Gård i Järna. Kjell och Märta Beijer hade inga egna barn så Anders blev under åren som följde som barn i huset. Deras vänskap växte och lade grunden till deras framtida samarbete i Kol och Koks AB, sedermera Beijerinvest AB. För att hylla Kjell Beijer i samband med hans 80-årsdag tog Anders Wall, då VD för Beijerinvest AB initiativet till att Personaltiftelsen Kjell Beijers 80-årssiftelse upprättades med ett startkapital om två miljoner kronor 1979.

kec4dI8rPypsrO9XqgF30Ab_fVR9cCITzPzJMrAvlmAKjell Beijers unga år

Kjell Haakon Beijer föddes i Limhamn år 1899. Släkten hade lång erfarenhet av sjöfart och handel och de drev handelshuset G & L Beijer AB i Malmö, grundat 1866 och som bland annat importerade kol och koks samt spannmål. Huvudkontoret låg i Malmö. 1915 öppnade Waldemar Beijer, Kjell Beijers yngsta farbror en Stockholms filial till G & L Beijer. Filialen utgjorde grunden till det som senare skulle bli Beijerinvest AB. Det var hos Waldemar Beijer i början av 1920-talet som Kjell Beijer fick anställning på kontoret som då låg på Västra Trädgårdsgatan 4, i Stockholm. Åren innan hade Kjell Beijer tillbringat i USA och arbetat med ekonomi inom skogsindustrin.

Kjell Beijer visade stort intresse för siffror och ekonomi och han avancerade snabbt till kassadirektör. Dagligen hörde man honom ställa frågan om likviditetssituationen – ”vad har vi idag” var frågan alltid från Kjell.

Filialen blev ett självständigt bolag med Kjell Beijer som huvudägare och handlade med industrivaror som kol, koks, kemikalier och stål. Under en lång period var G & L Beijer svensk agent för den Luxemburgbaserade stålverkskoncernen Arbed. Agenturen fick de 1918 och företaget var den första utländska agenten som Luxemburg hade.

Krigstider

Tiden gick och kriget kom. Kjell Beijer var ungkarl och hade just köpt en våning på Norr Mälarstrand och behövde hjälp med inredningen. Han bad Estrid Ericsson, som precis hade startat butiken Svenskt Tenn, om hjälp. Märta Sahlqvist, arbetade som tennförsäljare hos Estrid Ericson på Svenskt Tenn, när Kjell Beijer en dag besökte butiken och sökte en inredningsexpert till sin nya våning. De fattade tyckte för varandra och gifte sig 1941.

Kjell Beijer och Anders Wall

1964 blev Anders Wall vd i G & L Beijer AB Stockholm och i Kol och Koks AB. Anders Wall hade då med Kjell Beijers stöd och uppmuntran skaffat sig en gedigen erfarenhet både inom och utanför Sverige, bland annat i Tyskland, USA och Mexico under 10 år och haft ett flertal olika uppdrag i företaget. Under Anders Walls ledning sålde G & L Beijer av den gamla kolhandeln och utvecklades istället snabbt till Sveriges ledande företag inom byggmaterialhandel. 1967 bytte Kol och Koks AB namn till Beijerinvest AB. En av flera spektakulära affärer var köpet av det börsnoterade företaget Pribo, som inte bara hade intressen inom Pripps bryggerier och livsmedelshandeln utan också en stor börsportfölj. De aktier som Kjell Beijer ägde i Beijerinvest AB kom därmed att representera en ansenlig förmögenhet. Under tiden som Anders Wall var VD tillbringade Kjell Beijer alltid en till två dagar per vecka på kontoret. Ofta var Märta Beijer med.

KB80 hemsida Kjell Beijer

Kjell Beijers intressen och personlighet

Kjell Beijer älskade djur, speciellt sina kor och var mycket insatt i djurhållning och avel. Han älskade även konst, och att resa men främst att tillbringa tid på Säby Gård, där han ofta företog långa promenader. Han uppfattades som mycket lugn, vänlig och miljöengagerad. Kjell och Märta Beijers Stiftelse som bildades 1974 äger Svenskt Tenn AB. All avkastning går till forskning inom främst miljö, medicin och kultur.

Kjell Beijer gick bort år 1988, vid 89 års ålder. Han är begravd nära sin älskade egendom, Säby Gård i Ytterjärna församling.

Skärmavbild 2015-10-28 kl. 15.11.20